#

Anne with an E Season 1 [ซับไทย]

การผจญภัยของเด็กสาวกำพร้าที่อาศัยในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตามแอนไปกับการเรียนรู้ที่จะนำชีวิตใหม่มาให้เธอที่เกาะพริ้นซ์ เอ็ดวอร์ด ในนิยายคลาสสิคเรื่องใหม่ขอช แอล.เอ็ม. มอนโกเมอรี่

**อัพเดตตอนล่าสุด**
PLAY EP7 (ซับไทย)
PLAY EP6 (ซับไทย)
PLAY EP5 (ซับไทย)
PLAY EP4 (ซับไทย)
**ตอนทั้งหมด**
PLAY EP1 (ซับไทย)
PLAY EP2 (ซับไทย)
PLAY EP3 (ซับไทย)
PLAY EP4 (ซับไทย)
PLAY EP5 (ซับไทย)
PLAY EP6 (ซับไทย)
PLAY EP7 (ซับไทย)